SARAT Projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak Yerelde Arkeoloji Toplantıları'nın ilki Burdur'da gerçekleştirilecek. 

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı 12 Eylül Perşembe günü saat 10'da başlayacak.

Bu toplantılar serisinde SARAT Projesi'nin gerçekleştirdiği Türkiye'de Toplum ve Arkeoloji İlişkisi Kamuoyu Araştırması'nın sonuçları çerçevesinde, arkeolojik varlıkların yerelde sosyal ve ekonomik katkıları ve bunun nasıl artırılabileceği tartışılacak.

Yerelde Arkeoloji Toplantısı, arkeolojik mirasın korunması için atılacak somut adımlarda yön verici olması ve toplumun gerçekleriyle koruma hedefleri arasında köprü kurması amacıyla gerçekleştirilecek. 

Toplantı, konuyla ilgili kurumlar, karar vericiler, yerel yöneticiler,akademisyenler ve konuyla ilgili profesyonellerin katılımına açık olacak. 

Katılmak isteyenler için iletişim adresi: 

Özlem Başdoğan 

SARAT Projesi Kültürel Miras Uzmanı

obasdogan@biaatr.org