SARAT, Türkiye’nin arkeolojik varlıklarının korunmasına, insana yönelik kapasite ve farkındalık arttırıcı yaklaşımlarla katkı sunmayı hedeflemiş bir projedir.

Koruma hedefi çerçevesinde şekillenen faaliyetlerimiz aşağıda özetlenmiştir:

 

  • Türkiye’de toplumun arkeolojiyle ve yaşadığı ülkenin arkeolojik mirasıyla kurduğu ilişkiyi anlamak ve bu ilişkinin geliştirilmesi için yeni fikirler üretmek,

  

  • Arkeolojik varlıkların korunması için toplumsal bilincin yükseltilmesi ve korumanın sadece kurumların değil, geniş kesimlerin sorumluluk duymasıyla başarılabileceğinin anlatılması,

 

  • Arkeoloji ve kültürel miras alanında çalışan profesyonellerin mesleki kapasite ve donanımlarının online dersler ve atölye çalışmaları yardımıyla artırılması,

 

  • Türkiye’nin engin arkeolojik birikimini barındıran müzelerde oluşabilecek acil durumlara karşı risk yönetimine yönelik bilgi birikiminin artırılması,

 

  • Arkeoloji haberlerinin yazımında bilginin ve kalitenin artırılması için konuyla ilgili gazetecilerin mesleki donanım ve farkındalığının yükseltilmesi

 

  • Türkiye’de yasa dışı kazı ve defineciliğin ve arkeolojik eser kaçakçılığının arkeolojik varlıkların ve verilerin bütünlüğüne verdiği zararın anlatılması ve bu bağlamda yapılan çalışmalar