Yerelde Arkeoloji Toplantıları SARAT Projesi'nin farklı kentlerde düzenlendiği arkeolojik varlıkların yerelde sosyal ve ekonomik katkıları ve bunun nasıl artırılabileceğinin konuşulduğu toplantılardır. 

Yerelde Arkeoloji Toplantıları Eylül - Kasım 2019 döneminde Burdur, Gaziantep, Şanlıurfa, Tunceli, Kırklareli ve Nevşehir'de gerçekleştirildi. 

Bu toplantılarda, SARAT Projesi'nin gerçekleştirdiği Türkiye'de Toplum ve Arkeoloji İlişkisi Kamuoyu Araştırması'nın sonuçları katılımcılarla paylaşılırken, arkeolojik mirasın korunması adına atılacak somut adımlar için öneriler konuşuldu. 

Yerelde Arkeoloji Toplantıları için hazırlanan kitapçıktan siz de yararlanabilir, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: 

Yerelde Arkeoloji: Türkiye'de Toplum ve Arkeoloji İlişkisi, Arkeolojinin Sosyal ve Ekonomik Katkıları