SARAT Projesi, ICCROM ve Prince Claus Fund'ın hazırladığı Kriz Zamanlarında Kültürel Miras için İlk Yardım adlı kitap ve uygulama kitini Türkçe'ye çevirdi.

Bu iki kaynağı bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz: 

 

Kriz Zamanlarında Kültürel Miras için İlk Yardım 1 - El Kitabı

Kriz Zamanlarında Kültürel Miras için İlk Yardım 2 - Uygulama Kiti

 

Neden bu kitaplara ihtiyaç duyuldu?

 

Bir afet koptuğunda yerel toplumlar kültürel miras değerlerini kurtarmaya çalışan ilk grup olur. Yine de onların duruma müdahale etme becerileri, krize eşlik eden karmaşık ve çok kapsamlı insani krizler esnasında gitgide zorlaşır. Krize ilk müdahale edenler her zaman neyin kültürel olarak daha önemli olduğunun farkında olmayabilirler veya daha teknik ve pratik bilgilere ihtiyaç duyabilirler.

Kriz zamanlarında Kültürel Miras için İlk Yardım, bu ihtiyaçlara karşılık verebilmek için acil duruma müdahale edenler için oluşturulmuş iki parçalı bir yayın. Amacı, tehlike altındaki somut ve somut olmayan kültürel mirasın güvenceye alınması için kullanıma hazır araçlar seti ve pratik bir yöntem sağlamak.

Görseller ICCROM'dan alınmıştır. 

Kitapta temel alınan iş akışları için daha önce Haiti, Irak, Suriye, Nepal, Filipinler ve Hindistan’da denenen yöntemlerden yararlanılmış. Bu kaynaklarla bu metotlar ilk kez herkesin ulaşabileceği kapsayıcı bir araç haline getirildi.

Kitap ve uygulama kiti kültürel miras kurumlarının acil durum hazırlıklarını geliştirmelerine yardım ederken, diğer kesimlerin eğitilmesinde de kullanılabilir ve kültürel mirasa ilk yardım için planlama ve uygulamada bir rehber olabilir.

Kriz Zamanlarında Kültürel Miras için İlk Yardım Kitabı ve Uygulama Kiti ICCROM’un 10 yıllık saha tecrübesinin yanında ICCROM, Prince Claus Fund ve Smithsonian Kültürel Kurtarma İnisiyatifi’nin yakın iş birliğinin sonucunda doğmuş.

 

Bu kaynaklar kime hitap ediyor?

 

  • Eş güdümlü acil durum planları geliştirmek isteyen kültürel miras profesyonelleri ve kurumları
  • Dünyanın riske açık bölgelerinde afetlere karşı direnci artırmak için çalışan toplumsal kurumlar ve insani yardım profesyonelleri
  • Afet ve çatışma zamanlarında toplumları ve onların varlıklarını korumaktan sorumlu sivil koruma, sivil savunma ve askeri personelleri, itfaiyeciler ve diğerleri.

 

Ne içeriyor? 

  • Kitapta adım adım talimatlar ve gerçek hayattan örnek vakalar yer alıyor. Kültürel mirasa ilk yardımın üç adımı kitap sayesinde kolaylıkla öğrenilebilir: 1-Durum analizi, 2- Olay sonrası hasar ve risk tespiti, 3- Güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması.
  • Her aşama acil duruma müdahale edenlerin ve insani yardım profesyonellerinin izlediği iş akışları ve prosedürlerine benzer uygulamalar içeriyor.
  • Uygulama kiti yapılacaklar listeleri, şablonlar ve ipuçlarıyla her durumda uygulanabilir çözümler sunuyor.

Kriz Zamanlarında Kültürel Miras için İlk Yardım Kitabı ve Uygulama Kiti’ni indirebilir, telefonunuza kaydedebilir ve herkesle paylaşabilirsiniz.

ICCROM'un websitesine buradan ulaşabilirsiniz

ICCROM'un yayınladığı Kriz Zamanlarında Kültürel Miras için İlk Yardım Kitabı ve Uygulama Kiti'ne buradan ulaşabilirsiniz.